Firma "Agromak" powstała w 1994 roku na bazie byłego PGR Makowlany. Zajmujemy się wylęgiem piskląt brojlerowskich, chowem i hodowlą kurczaka oraz indyka.
Firma jest zlokalizowana w północno- wschodniej części województwa podlaskiego.

Gwarantujemy najwyższej jakości materiał towarowy
pochodzący od wiodących firm hodowlanych w Polsce.